Költségvetés, gazdaság- és foglalkoztatáspolitika

Az EU-nak fel kell lépnie a munkahelyeket veszélyeztető dömping ellen!

Az EU-nak fel kell lépnie a munkahelyeket veszélyeztető dömping ellen!

2014. 02. 05.

Glattfelder Béla leszögezte: „A Világkereskedelmi Szervezet szabályain alapuló, tisztességes és kölcsönösen előnyös szabadkereskedelmet támogatom. Egyre többször fordul elő azonban, hogy tisztességtelen módszerekkel próbálnak harmadik országbeli gyártók az EU piacán versenyelőnyhöz jutni”. Az EP-képviselő aláhúzta: „Az Európai Unió gazdasága a legnyitottabb gazdaság a világpiacon. Ezt egyre többen igyekeznek a maguk előnyére fordítani, rászoknak a tisztességtelen gyakorlatokra. Sajnos egyre gyakrabban találkozunk dömpingelt vagy tiltott módon támogatott importáruval. Ezek a tiltott tevékenységek különösen a nyersanyagok és az energia piacán okoznak komoly torzulást. A közelmúltban kirobbant ritkaföldfém-ügy erre a problémára világít rá”.
 
Glattfelder Béla rámutatott: a kereskedelmi védelmi eszközöket úgy kell kialakítani, hogy azok mindenfajta tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot képesek legyenek visszaszorítani. „Ezért támogatom a kis- és középvállalkozások nagyobb arányú bevonását a dömpingeljárások megindításába. Nem értek egyet viszont az úton levő áruk büntetővám alóli mentesítésével. Az antidömping és antiszubvenciós vámot a kivetésekor úton levő szállítmányra is ki kell terjeszteni, a tisztességtelen gyakorlatoktól el kell rettenteni a kereskedőket. Az uniós ipar sérelmének megfelelő, tehát megtorló elemet nem tartalmazó, alacsonyabb büntetővámot pedig ne alkalmazzuk olyan esetben, amikor az érintett ágazat közvetlen veszélynek van kitéve. A nyersanyag- és energiapiac torzulását előidézni képes tevékenység ebbe a körbe tartozik” – hívta fel a figyelmet a fideszes EP-képviselő.