Oktatás és kultúra

Tanulni soha nem késő

Tanulni soha nem késő

2008. 01. 16.

Schmitt Pál felszólalása:

Tisztelt Elnök úr, képviselőtársaim!

Európa demográfiai helyzete szükségessé teszi a nyugdíjrendszerek átalakítását, a korhatár emelését, és egyre többet hallunk a szabályozott bevándorlás lehetőségéről, ahelyett, hogy a saját, 50 évesnél idősebb korosztályban rejlő potenciált kihasználnánk.

A jól megszervezett felnőttoktatás lehetővé teszi, hogy a több évtizede dolgozó szakember felfrissítse tudását és adaptálódjon a megváltozott körülményekhez és megújult tudással kiegészülve kamatoztassa tapasztalatát szakmájában.

Másrészt, lehetővé teszi azt is, hogy a munkaerőpiacról kiszorult, de nem nyugdíjas korú felnőttek átképzése, nyelvi, számítástechnikai vagy egyéb szakmai felkészítése révén ezek az emberek újból munkát vállalhassanak. A felnőttoktatásnak e funkciója különösen aktuális a kelet-közép-európai térségben, ahol a foglalkoztatási mutatók jelentősen elmaradnak az EU-15-ök átlagától.

A munkaerő-piaci vonatkozások mellett a felnőttképzésnek van egy harmadik, szociális dimenziója is, mivel az időseknek szervezett internetes-, és nyelvtanfolyamok, vagy akár főző- és tánctanfolyamok hozzájárulnak az életminőségét javításához is.

A hatékony felnőttképzéshez két dolgot tartok kiemelkedően fontosnak: egyrészt a tájékoztatás és hozzáférés javítását, a sikeres projektek bemutatását, a tapasztalatok megosztását az érintettekkel. Ne feledjük, hogy különösen Kelet-Európában, az idősebb emberek elenyésző hányada használja az internetet, az ő elérésükhöz konzervatívabb módszereket kell használni. Itt kiemelkedő szerep hárul tehát az önkormányzatokra, amelyek részletesen ismerik a helyi viszonyokat és igényeket.

Másrészt, fontos feladat az igényfelmérés, vagyis, hogy a tagállamok felnőttoktatási programjaik kidolgozásakor egyeztessenek a gazdaság szereplőivel, a vállalkozásokkal, a munkaadókkal. Figyelembe kell venni az adott ország gazdaságának szükségleteit, hogy a felnőttképzésre fordított összeg ne feleslegesen kidobott pénz legyen, hanem kimutatható hasznot hozzon az egyénnek, a társadalomnak és a gazdaságnak egyaránt.

Köszönöm figyelmüket!