Alkotmányügy, állampolgári jogok, bel- és igazságügy

Magyar alkotmányozás: Jövőbe mutató és európai szellemiségű alkotmánytervezet

Magyar alkotmányozás: Jövőbe mutató és európai szellemiségű alkotmánytervezet

2011. 03. 30.

"A tervezet alapjogi katalógusa a XXI. század legfrissebb emberi jogi dokumentumára, az Európai Unió Alapjogi Chartájára épül. Ugyanakkor egyes jogok, még a Chartában előírtaknál is erősebb védelemben részesülnek. A magyar alkotmányozók azzal, hogy az Európai Unió Alapjogi Chartáját belefoglalják az alkotmányba, elősegítik az uniós integráció mélyítését és irányt mutatnak Európának" – hangsúlyozta Daul.

"A tervezetben többször említésre kerül az európai egység gondolata. A dokumentum többek között kimondja, hogy Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében. Ez világos és egyértelmű kiállás az európai integráció erősítése mellett" – emelte ki a néppárti frakcióvezető.

"Az új alkotmány új kezdet lesz a gazdasági alkotmányosság kérdésében is. A tervezet korlátot szab az állami eladósodottság mértékének, valamint megteremti a garanciális feltételeit annak, hogy a mindenkori kormányzat ne léphessen át bizonyos eladósodottsági kritériumokat, és ne élhessen fel egyes forrásokat. Ez egy valódi elkötelezettség a jövő nemzedékei és felelősségvállalás az ország és Európa gazdasági stabilitásának megerősítése iránt" – hívta fel a figyelmet Joseph Daul.

(Fordítás az eredeti angol változatról.)