Energiapolitika

Kölcsönösséget az EU-orosz kapcsolatokban!

Kölcsönösséget az EU-orosz kapcsolatokban!

2007. 10. 24.

A képviselő szerint nem túlzás azt állítani, hogy az orosz energiaiparban ma nem érvényesülnek a piacgazdaság szabályai. “Oroszország nem tekinti magáénak a külföldi befektetések védelmére és a diszkrimináció-mentes kereskedelemre vonatkozó elveket. Miközben bebocsátást kér az európai energiaszektorba, saját piacát nem nyitja meg a külföldiek előtt. Az elmúlt évek energetikai vonatkozású ügyei kapcsán azt is látnunk kell, hogy Moszkva számos esetben politikai nyomásgyakorlásra használta energiaexportját. Mindez együtt jár az uniós tagállamok megosztására irányuló törekvésekkel” – fogalmazott a politikus.  
 
Gyürk András úgy fogalmazott: a közös európai energiapolitika kialakításakor figyelembe kell venni, hogy Oroszország már ma sem tudja saját forrásból fedezni földgázfogyasztását és exportját. Ezért szükségletei nem kis hányadát Közép-Ázsiából szerzi be. Annak a meggyőződésének adott hangot: a készletek csökkenése azt eredményezheti, hogy Moszkva a jövőben mind inkább politikai alapon tesz majd eleget a megrendeléseknek.
 
“Fontosnak tartjuk, hogy a szabad verseny elve érvényesüljön az EU külkapcsolataiban is. Egyértelművé kell tennünk, hogy elfogadhatatlannak tartjuk az energiaforrásokra irányuló monopolista törekvéseket” – mondta a képviselő, majd hozzátette: “a stabil energiaellátás biztosítása alapvető közösségi érdek. Meggyőződésünk, hogy a tagországokat is egyre nagyobb mértékben érintő nyomásgyakorlás ellen csak egy egységes, a közösségi szolidaritás elvét szem előtt tartó Európai Unió léphet fel sikerrel.”
 
Európa energiaellátása ma nem képzelhető el Oroszország nélkül. Ugyanakkor ez különleges kapcsolat csak a kölcsönösségen alapulhat – húzta alá a fideszes politikus.