Oktatás és kultúra

Kiemelt uniós támogatási terület lesz a sport

Kiemelt uniós támogatási terület lesz a sport

2012. 02. 02.

Az Európai Parlament jelentése a sport európai dimenziójáról a 2011. január 18-án elfogadott, "A sport európai dimenziójának fejlesztése” című bizottsági közleményre adott válasz. E dokumentum elsőként határozza meg a EB elképzeléseit egy uniós szintű fellépésről a Lisszaboni Szerződésben megjelenő sport területét érintően.

A jelentés támogatja a sport területét érintő uniós fellépéseket, miközben tiszteletben tartja a szubszidiaritás elvét a sport társadalmi szerepének; az egészséges életmód, illetve a dopping és az erőszak elleni küzdelem elősegítésében. A dokumentumban megjelenik "jó kormányzás a sportban", mely a decemberi informális sportminiszteri találkozó egyik témája volt; emellett kimondja többek között azt is, hogy a sportolók önkéntes alapon viselhetik mezükön az európai zászlót.

Bagó Zoltán néppárti politikus hozzászólásában üdvözölte, hogy a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó Erasmus Mindenkinek Program a sportot új támogatási területként vonja be. Emlékeztetett, hogy az új programban a sport támogatására javasolt akciók összhangban állnak a magyar elnökség alatt elfogadott EU Sport Munkatervvel. A jelentéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy az új keretprogram alapján támogathatóvá vált a sportolók mobilitásának elősegítése is. Végül felhívta a figyelmet arra, hogy a sport egészségmegőrző szerepét hangsúlyozó jelentés éppen az aktív időskor európai évének kezdetén került megszavazásra.