Esélyegyenlőség és szociális ügyek

Elsöprő támogatás az Európai Romastratégia mellett

Elsöprő támogatás az Európai Romastratégia mellett

2011. 03. 09.

A romák társadalmi befogadása érdekében a jelentés felhívja az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsot egy szilárd jogalapra épülő közösségi stratégia kialakítására. A stratégia a diszkrimináció és a szegénység elleni küzdelem párhuzamos erősítésének alapelvén nyugszik. A Járóka-jelentés alapgondolata, hogy a roma népesség problémáját nem elsősorban etnikai szempontból kell megközelíteni, hanem a szegénység egy speciális formája, az átmeneti gazdaságokból kiszorult képzetlen rétegek falusi és városkörnyéki területeken koncentrálódó nyomora elleni küzdelemmel kell összekapcsolni. A jelentés ezért elsősorban szociális szempontú prioritási területeket (oktatás, egészségügy, lakhatás, foglalkoztatás, stb.) határoz meg az uniós stratégia számára, és erősítené a romák társadalmi és politikai érdekképviseletét.

A dokumentum szorgalmazza egy összeurópai válságtérkép kialakítását, amely közös gazdasági és társadalmi jellemzőik alapján méri fel azokat a leszakadó kistérségeket, ahol a főként romákat sújtó nyomor és társadalmi kirekesztés koncentrálódik. A jelentés egyebek mellet javasolja még a válságtérképhez kapcsolódó közös, összehasonlítható és megbízható mutatók, így a társadalmi kirekesztést komplexen megjelenítő ún. "Laekeni Indikátorok" elfogadását. Járóka Lívia elképzelése szerint a Bizottság évente értékelné a tagállamok meghatározott kötelező minimum standardok terén elért haladását, illetve éves jelentésében minősítené és jóváhagyná a tervezett tagállami integrációs cselekvési terveket. A dokumentum továbbá indítványozza egy bővítési dimenzió bevezetését a tagjelölt országok és lehetséges tagjelöltek társulásának érdekében, amely révén a Nyugat-Balkánon koncentrálódó roma népességre is kiterjedhet az összeurópai stratégia.

Az Európai Parlament tegnap esti plenáris ülésén rendezett vitáján a magyar elnökség nevében Balog Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár szólalt fel. Balog Zoltán szerint az Uniónak főként az a feladata, hogy az  eddiginél célzottabban bocsásson rendelkezésre forrásokat, és azok  felhasználását alaposabban ellenőrizze. Úgy vélekedett, hogy Magyarországon nagyon sok jó gyakorlat  is felhalmozódott a romaügy kezelését illetően, ami hasznára válhat az  egész Uniónak.

Járóka Lívia szerint a stratégia mögötti elsöprő támogatás – huszonhét tagállam hat politikai frakciója és öt szakbizottság egységes támogatását bírja – egyértelmű üzenetet fogalmaz meg az Európai Unió és a tagállamok számára.

Járóka Lívia és Balog Zoltán sajtótájékoztatójáról képeket az alábbi linken lehet megnézni.