Hírek

Az új romaintegrációs stratégiának fel kell számolnia az európai roma közösségek nehézségeit

2019. 02. 12.

Az Európai Parlament plenárisa ma elfogadta a nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020 utáni uniós keretre vonatkozó állásfoglalását Strasbourgban. Az indítványt az EP fideszes alelnöke, Járóka Lívia kezdeményezte és öt képviselőcsoportot gyűjtött össze annak érdekében, hogy megerősítse a Bizottság és a Tanács felé irányuló üzenetet, amely egy jobb és igazságosabb roma stratégiát követel, a romák életszínvonalának javítása érdekében Európában.

A jelenlegi program (a nemzeti romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere 2020-ig) értékelése korlátozott hatékonyságot mutat, mivel a romák társadalmi, gazdasági és kulturális kirekesztése Európa-szerte folytatódik. A romákat hátrányosan megkülönböztető gyakorlatokkal szembeni korrekciós intézkedések nem teszik lehetővé számukra az uniós polgárok jogainak gyakorlását, valamint az alapvető fejlesztési lehetőségek sem.

„A következő roma stratégiában új célokat kell kitűzni a romák környezetvédelmi szempontból fenntartható és digitális társadalomba való beilleszkedésére, valamint az oktatáshoz, a lakhatáshoz, a foglalkoztatáshoz és az egészségügyhöz való hozzáférés javítása érdekében” – hangsúlyozta Járóka Lívia.

A néppárti képviselő a programok jobb minőségi és mennyiségi ellenőrzését kéri, a befogadó tervezést a roma egyének és közösségek aktív részvételével, valamint kötelező országspecifikus célok meghatározását, amelyek különösen a foglalkoztatás terén hozhatnak eredményeket.

„A diszkrimináció megszüntetéséért folyó és a romák társadalmi-gazdasági kirekesztése elleni hosszú küzdelem csak az igazságszolgáltatáshoz és a munkaerőpiachoz való igazságos hozzáférésre koncentrálva nyerhető meg. Ez az állásfoglalás éppen a megfelelő időben érkezik, és azokat a pontokat helyezi a figyelem középpontjába a Bizottság és a tagállamok számára, amelyek elindítják a 2020 utáni EU-n belüli romaintegrációs stratégiáról szóló vitát, amely eredményeket hozhat” – hangsúlyozta a roma származású európai parlamenti képviselő.