Alkotmányügy, állampolgári jogok, bel- és igazságügy

Újabb baloldali vereség az Európai Parlamentben

Újabb baloldali vereség az Európai Parlamentben

2011. 04. 11.

Mint ismeretes, az EP múlt heti plenáris ülésén José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a magyar alkotmánnyal kapcsolatban egyértelműen leszögezte: az alkotmányozás teljes egészében egy ország lakosságára és intézményeire tartozik. Brüsszeli megerősítést is kapott tehát, hogy az alkotmányozás kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozik, a nemzeti szuverenitás része. Ennek ellenére, a liberális, szocialista, kommunista és zöld frakciók az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának mai ülésén megkísérelték napirendre vetetni, hogy a szakbizottság vitát folytasson a magyar alkotmánytervezetről. A vita nyilvánvaló célja Magyarország újbóli politikai célkeresztbe állítása lett volna. A szakbizottsági ülésen jelenlévő józan EP-képviselők azonban nagy többséggel leszavazták a javaslatot.

A napirendre vétel egyik kezdeményezője az a Göncz Kinga volt, aki a médiatörvény kapcsán január elején Magyarország uniós szavazati jogának megvonásával fenyegetőzött, s aki annak a magyar szocialista delegációnak a tagja, amely minden európai fórumon csúsztatásokkal és hazugságokkal igyekszik lejáratni a magyar uniós elnökséget és Magyarországot. Múlt héten Göncz Kinga az európai romastratégia vitája kapcsán a nemzetközi sajtónak eljuttatott angol nyelvű közleményben Magyarországot szélsőjobboldali csoportok által rettegésben tartott államnak állította be. Kétszínű magatartás, hogy a közleményt szlovák párttársával, Monika Flasikova-Benova-val együtt adta ki, aki annak a szlovák szocialista pártnak (SMER) a képviselője, amely korábban a szélsőségesen nacionalista és kirekesztő Jan Slota által vezetett Szlovák Nemzeti Párttal (SNS) együtt kormányzott, s mely koalíciós kormány a felvidéki magyarsággal szembeni súlyos jogcsorbító intézkedéseket hozott (pl. szlovák nyelvtörvény).

Kétszínű magatartás, hogy míg a szocialisták az alaptörvénnyel kapcsolatos országgyűlési vitában nem vesznek részt, addig európai fórumokon – vagy éppen körlevelek, sajtónyilatkozatok formájában – hazugságokkal és csúsztatásokkal folyamatosan az ország lejáratásán dolgoznak. A Magyar Néppárti Képviselőcsoport ismételten felszólítja a baloldali erőket, hagyjanak fel azzal, hogy politikai célokból Magyarország ellen uszítják az uniós intézményeket és a nemzetközi közvéleményt.

Háttér:

Annak ellenére, hogy az Európai Parlament és annak szakbizottságai nem rendelkeznek hatáskörrel a nemzeti alkotmányozás kérdésében, Szájer József saját kezdeményezésére az EP Alkotmányügyi Bizottságát annak jövő heti ülésén tájékoztatja a készülő magyar alkotmányról.