Hírek

Nemzetközi Roma Nap: Kitűzték a roma zászlót az EP épületére

2019. 04. 08.

Az április 8-i Nemzetközi Roma Nap alkalmából Járóka Lívia, az Európai Parlament első roma származású alelnöke kérésére a testület történetében először helyezte ki a roma zászlót az egyik épületére.

Az ünnepi rendezvényen Járóka Lívia EP-képviselő arról beszélt, mennyire fontos felhívni a figyelmet a romák rossz életkörülményeire és hátrányos helyzetére az Unióban és világszerte egyaránt. „A nemzeti roma stratégiák eredménye nem érte el az Európai Parlament 2011-es, a romák befogadására vonatkozó uniós stratégiáról szóló állásfoglalásában meghatározott célokat. A helyi érdekelt felek továbbra is korlátozott mértékben vesznek részt, nem elégséges a monitoring, valamint nem történtek meg a szükséges strukturális változások az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás, az egészségügy, a digitalizálás, a mezőgazdaság és a cigányellenes politika terén. Az irány jó, de az ütem túl lassú. A Bizottságnak és a tagállamoknak célzottabb intézkedéseket kell hozniuk” – nyilatkozta az EP-alelnök

„Az EU-ban élő roma emberek európai állampolgárok, ám emberi jogaik folyamatosan sérülnek, mivel nem kielégítőek az alapvető életkörülményeik. Az európai, nemzeti és regionális cselekvési terveket ki kell egészíteni a helyi cselekvési tervekkel. A romák politikai részvétele és megerősítése szükséges a romák aktív társadalmi részvétele érdekében. Roma vezetés nélkül nem lehet roma beilleszkedési projektet létrehozni” – tette hozzá Járóka.

A 2020 utáni uniós roma integrációs stratégiát illetően Járóka Lívia felkérte a Bizottságot és a tagállamokat, hogy olyan stratégiákat dolgozzanak ki, amelyek mind proaktív, mind reaktív intézkedéseket tartalmaznak a roma képviselőkkel és a nem kormányzati szervezetekkel folytatott valós, rendszeres konzultációk alapján. Továbbá az új stratégiának tartalmazniuk kell az EU strukturális alapjainak optimalizálását, hogy segítsék a roma közösségek hozzáférhetőségét és előmozdítsák a megkülönböztetés-mentességét, valamint növeljék a finanszírozási lehetőségek láthatóságát.

Az Nemzetközi Roma Napot a roma képviselők első nagy 1971-es chelsfieldi nemzetközi találkozójának tiszteletére rendezték meg. Járóka Lívia EP-alelnök szerint 2020-ig egy újabb, magas szintű találkozót kell szervezni a világ roma vezetőinek a roma politikák következő lépéseinek meghatározása és a roma vezetés összehangolása céljából.