Hírek

Nem tisztaság kell, hanem transzparencia – Pelczné Gáll Ildikó közleménye.

Nem tisztaság kell, hanem transzparencia – Pelczné Gáll Ildikó közleménye.

2007. 10. 11.

“Saját és az unió állampolgárai előtt csak úgy tudunk hitelesen elszámolni a közpénzekkel, ha a jelenleg folyó politikai párthovatartozás alapján felépített pénzkiosztó rendszert azonnal felszámoljuk és helyette egy független, átlátható, tisztességes, “kiskapuktól” mentes intézményrendszert hozunk létre. A korrupció visszaszorítása mindannyiunk közös célja kell, hogy legyen.”

Pelczné Gáll Ildikó, alelnök asszony, az uniós forrásokat felügyelő országgyűlési eseti bizottság elnöke két napos brüsszeli villámlátogatása alatt találkozott több európai parlamenti képviselővel, tárgyalt az európai parlament költségvetési ellenőrzési bizottság tagjaival, az európai bizottság illetékeseivel és az uniós forrásokat ellenőrző OLAF vezetőivel.

A mai magyar közéletben tomboló korrupciós botrány, ez a magyar hazárdjáték Brüsszelben is sokak nemtetszését váltotta ki. Az ellenzéki pozícióban lévő Fidesznek kötelessége, hogy saját kormányának figyelmét felhívja az uniós pénzek elköltésének kötelező, nagyon szigorú szabályok mentén történő elszámolhatóságára. Az uniós pénzek felügyeletét ellátó szakemberek világosan rámutattak arra, hogy bár most még az 1994-1999 közötti forrásokat ellenőrzik, nemsokára sor fog kerülni a 2000-2006-os uniós pénzekkel való elszámolásra, amikor is már Magyarország kedvezményezettként nem kevés pénzt kapott. A rendszer lehet, hogy lassú, de precíz! – mondta az Európai Bizottság főtisztviselője. Lehet, hogy Magyarországra csak 2010 után kerül sor, de a végső értékelésnél a Bizottság nemcsak azt ellenőrzi, hogy a számla jól lett-e kitöltve, hanem azt is, hogy a pályázati mechanizmus hogyan működött a különböző fázisokban. A hibák ellentételezése pedig nem marad el!

Az ellenzék megannyi kritikája ellenére, a mai napig nem történt jelentős előrelépés az uniós közpénzek kifizetése során jelentkező hibák és szabálytalanságok kezelésében. Egy általános tisztasági csomag semmit nem fog megoldani, ha az konkrétan nem vonatkozik az állami vagy uniós források kezelésére, valamint kezelőire. Lehet beszéli szigorú összeférhetetlenségről, amikor a kormány annyit nem képes megtenni, hogy a politikusok által vezetett kistérségi hálózatokat felszámolja. Lehet beszélni NFÜ zöld számról, amikor az állampolgár tudja, hogy a “kecskére” miért is bízza a káposztát? Hiszen az uniós forrásokat kezelő intézményrendszeren belül az alapvető függetlenségét nem biztosítják a pénzügyi menedzsment, a monitoring, az értékelés és a kontrol egységeknek. 

“Valódi biztosítékot kérünk arról, hogy saját országunkban az ellenőrzési és felügyeleti rendszerek hatékonyak, azaz az uniós pénzek elköltése szabályszerű.” – mondja a szakpolitikus.

Az uniós források elköltésének jogszerűségét és szabályszerűségét, valamint az Európai Bizottságnak benyújtott információk valódiságát és helyességét egyrészről úgy látja biztosítottnak Pelczné Gáll Ildikó, hogy a mindenkori kormány és ezen belül is a kormányfő teljes felelősséget vállal egy minden ágazatra kiadott garanciát nyújtó nyilatkozatban, amelynek megszegése polgárjogi és büntetőjogi következményekkel járna. Ezt a biztosíték rendszert támogatja különben a költségvetési ellenőrzési európai parlamenti bizottság is. Egy ilyen biztosíték kiadása hiteleltelenségünkön javíthatna.

Másodsorban az uniós források közbenső és utólagos ellenőrzésébe jobban bele kell vonni az Állami Számvevőszéket, valamint a helyi OLAF-ot. Mindkét intézmény ajánlásait, javaslatait kötelezően meg kellene vitatni a parlamentben és arra érdemben, azaz törvénymódosítással, törvényhozással kellene reagálni. Amennyiben ezen intézmények valamelyike pedig korrupciógyanús esetet talál, ezen információ átadásakor a magyar ügyészségnek kötelezően el kellene indítania az adott eljárást.

Az uniós közpénzek elköltésének a tisztaságához, átláthatóságához, valamint korrektebb elszámolhatóságához vezető út reményeink szerint nem olyan hosszú, ha a kormány azonnal megszünteti a jelenlegi irányított pályáztatási rendszert és felelősséget vállal mindazért a kárért, amely Magyarország nemzetközi megítélését sújtotta.

Brüsszel, 2007. október 11.