Hírek

Hangsúlyozottan jelenik meg a fenntartható erdőgazdálkodás jelentősége az új uniós Erdészeti Stratégiában

2020. 10. 08.

Ma az Európai Parlament (EP) plenáris ülése elfogadta a parlament álláspontját az Európai Erdészeti Stratégiáról. Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője örömét fejezte ki, hogy a jelentés megerősíti a fenntartható erdőgazdálkodás szerepét.  Elmondta: „Magyarország az elmúlt évszázadban csaknem megduplázta erdőterületét. Célunk, hogy az erdőkkel borított területek aránya 2030-ra elérje a 27%-ot.” 

Az Európai Parlament (EP) ma fontos lépést tett a 2020 utáni erdészeti politika irányvonalának meghatározásában: elfogadta álláspontját az Európai Erdészeti Stratégiáról a várhatóan 2021 elején megjelenő új erdészeti stratégia kapcsán. 

Hidvéghi Balázs a Fidesz EP képviselője örömét fejezte ki, hogy a jelentés megerősíti a fenntartható erdőgazdálkodás szerepét. Ez Magyarország számára is különösen fontos, hiszen ahogyan elmondta „Magyarország az elmúlt évszázadban csaknem megduplázta erdőterületét. Célunk, hogy az erdőkkel borított területek aránya 2030-ra elérje a 27%-ot.” Hozzátette, hogy a biológiai sokféleség hanyatlásának megállítása leghatékonyabban a fenntartható erdőgazdálkodás keretei között valósítható meg. Jelezte, hogy a májusban megjelent bizottsági Biológiai Sokféleségről szóló Stratégia célkitűzéseinek átfogó hatásvizsgálatára van szükség ahhoz, hogy elkerüljük az ágazati szereplők és a szektor túlzott és indokolatlan terhelését. 

Az elfogadott stratégiából látszik, hogy a képviselők a természetvédelmet a fenntartható erdőgazdálkodás keretén belül látják megvalósíthatónak, a védett területek arányának növelése nélkül. Ez a várhatóan a 2023-ban induló új Közös Agrárpolitikához szorosan kapcsolódó ún. nemzeti stratégiai tervekben is tükröződnének. Az erdőtelepítés és újraerdősítés szintén hangsúlyosan szerepel, melyre vonatkozóan a jelentés tartalmazza a magyar kormányzati politika céljait is. 

A klímaváltozás egyre szélsőségesebb próbatételek elé állítja az erdőket, ezért a képviselők megerősítenék a természeti katasztrófákkal szembeni ellenállóképességet és a korai riasztási eszközöket. A fosszilis alapú energiáról történő elmozdulás ösztönzése a megújulók felé nemcsak környezeti, hanem társadalmi, gazdasági szempontból is fontos – különösen a vidéki térségekben. Az EP sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek többet az illegális fakitermelés megállítása érdekében, beleértve a jogsértések szankcionálását is. 

Hidvéghi szerint az Európai Parlament által elfogadott jelentés mindenképpen pozitív, mivel megerősítette az erdők multifunkcionális szerepének jelentőségét. 

Háttér: Az Uniónak ambiciózus, független és önálló 2020 utáni erdészeti stratégiára van szüksége, melyben a fenntartható erdőgazdálkodás központi szerepet játszik. Így biztosítható az egyenlő hangsúly megteremtése az erdők által biztosított társadalmi, környezeti és gazdasági előnyök vonatkozásában. Az Unió ugyan nem rendelkezik közös erdészeti politikával, ez elsősorban nemzeti kompetencia, azonban mégis szükség van az erdőgazdálkodást érintő uniós politikák közötti összhang megteremtésére. Az Erdészeti Stratégia egyfajta hídként szolgál a nemzeti és uniós politikák között.