Oktatás és kultúra

Fotókiállítás a kárpát-medencei kultúrák találkozásáról

Fotókiállítás a kárpát-medencei kultúrák találkozásáról

2011. 02. 01.

A két politikus beszédében kiemelte: különböző népek békés együttélése és boldogulása egymás kultúrájának megismerésén, a kölcsönös tiszteleten, valamint az emberi és kisebbségi jogok betartásán kell, hogy alapuljon.

Kövér László megnyitó beszédében kiemelte, hogy a kárpát-medencei népek együttélése nem a puszta toleranciára – egymás elviselésére – épül, hanem annál többre, egymás elfogadására. Hangsúlyozta, hogy minden nemzetnek joga van saját közösségének és kultúrájának fenntartására, ugyanakkor biztosítani kell az őshonos kisebbségek kultúrájának fennmaradását is. Ezek a kisebbségek kultúrájukat szülőföldjükhöz gyökerezve alakították ki, ami ezáltal a környezethez és társainkhoz való alkalmazkodás értékeit hordozza – emelte ki az Országgyűlés elnöke.

 


"Bízom abban, hogy a mi térségünk valóságáról szóló szép képek beszédes üzenetet hoznak az itteni nézőknek is, és a közép-európai, kárpát-medencei magyar és más népek iránti megértést, elfogadást, sőt szeretetkészségét erősítik bennük" – zárta beszédét Kövér László.

Tőkés László beszédében kiemelte, hogy néhai nagyapja, dr. Tőkés József egykori erdélyi magyar felsőházi tag emléke nyomán különleges megtiszteltetés számára Kövér László házelnök mellett megnyitni a kiállítást.  A magyar néppárti delegáció tiszteletbeli elnöke felhívta a figyelmet a kiállításon szereplő Kerekes M. István által a román kommunista diktatúra alatt vízzel elárasztott Bözödújfaluról készített díjnyertes fényképre, amely a Ceaușescu-féle falurombolás lidércnyomásos korszakát idézi fel.

Tőkés László beszédében hangsúlyozta: "A világszerte tovább folytatódó, főképpen a kisebbségi közösségeket sújtó vallás-, illetve keresztényüldözések, a szűnni nem akaró faji és nyelvi diszkrimináció, valamint az etnikai és kulturális genocídium viszonylatában a lehető legnagyobb elismerésre méltó példamutatást jelent, hogy az Európai Unió magyar elnökségéhez kapcsolódva az Országgyűlés a Kárpát-medencében együtt élő többségi és kisebbségi nemzeti közösségek életéről, kultúrájáról és vallásáról, "Együtt-létéről" rendez jövőbe mutató kiállítást".

 


"A mostani kiállítás központi üzenete az Isten teremtette világ népeinek és nemzeteinek a kölcsönös tiszteleten és szereteten alapuló békés együttélése, ami viszont értelemszerűen azt is jelenti, hogy életre vágyó és újulásra váró világunkban semmi keresnivalója nincs a diktatúráknak, az emberi és kisebbségi jogok eltiprásának, a gonoszsággal és a kegyetlen embertelenséggel való megalkuvásnak" – zárta gondolatát az erdélyi politikus.

 

Az eseményen készült fotókat ide kattintva tekintheti meg.