Esélyegyenlőség és szociális ügyek

Erősödjön a Gazdasági és Monetáris Unió szociális dimenziója!

Erősödjön a Gazdasági és Monetáris Unió szociális dimenziója!

2013. 10. 02.

„A mai közleményével az Európai Bizottság elismerte, hogy a Gazdasági és Monetáris Uniónak (GMU) szociális dimenziója is van. Üdvözöljük a Bizottság javaslatát, hogy a jövőben egy mutatókból álló úgynevezett eredménytábla (scoreboard) segítségével tartsuk majd figyelemmel az Unió működésének foglalkoztatási és szociális fejleményeit, mivel a Szerződés szerint a szociális dimenziót ugyanolyan fontosnak kell tekinteni, mint a gazdasági vetületet. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen eredménytábla használatának lehetővé kellene tennie, hogy adott esetben – az uniós átlagtól való jelentős eltéréskor – figyelmeztetést is ki lehessen bocsátani az érintett tagállam részére. A néppárti frakció fontosnak tartja, hogy a gazdasági és pénzügyi kérdések mellett a foglalkoztatási és szociális kérdéseket is nyomon lehessen követni, azonban semmiképp sem alkalmazhatóak olyan szankciók, mint amelyeket a GMU esetében használunk" – közölte Őry Csaba a bizottsági közlemény kapcsán.
 
„A munkanélküliségi segély uniós szintű rendszerének bevezetését azonban semmiképp sem tudjuk támogatni. Ennek a területnek a szabályozása mindenképp tagállami hatáskörben kell, hogy maradjon, már csak a tagállamok különböző gazdasági fejlettsége miatt is. Ennél sokkal fontosabb, hogy megfelelően összehangoljuk a tagállamok foglalkoztatási és szociális politikáit, továbbá, hogy megerősítsük a szociális párbeszéd rendszerét" – tette hozzá a fideszes politikus.
 
„Emellett folytatnunk kell a továbbiakban is a fiatalkori munkanélküliség elleni harcot. A néppárti  frakció elkötelezett amellett, hogy minden, az oktatásból kikerült fiatal 4 hónapon belül állásajánlatot vagy szakmai képzési, gyakorlati helyet kapjon. Frakcióm továbbá támogatta, hogy az ún. Ifjúsági Garancia kezdeményezésre 6 milliárd euró kerüljön elkülönítésre. A tagállami kezdeményezéseket is támogatnunk kell a fiatalok munkanélkülisége elleni harcban" – nyilatkozta a néppárti koordinátor.
 
Az Európai Bizottság mai közleménye a Gazdasági és Monetáris Unió szociális dimenziójának megerősítéséről lényegében a Bizottság egy újabb hozzájárulása a GMU a Tanácsban kötött elvi megállapodáshoz. A bizottsági közlemény javaslatai három célkitűzésre összpontosítanak: a foglalkoztatási és szociális kihívások nyomon követése, a jobb együttműködés megvalósítása ezen a területen; az uniós szolidaritás megerősítése az Európai Szemeszter keretében is, továbbá a foglalkoztatás és munkaerő mobilitás kiemelt ösztönzése; valamint a szociális párbeszéd megerősítése.
 
Háttér:
A 2012. decemberi Európai Tanács ülése támogatásáról biztosította a GMU szociális dimenziójának fejlesztését, beleértve a  szociális párbeszédet is. Ezt követően a 2013 júniusi Európai Tanács ülés kimondta, hogy a szociális dimenziót úgy kellene megerősíteni, hogy a hatékonyabb nyomon követésre helyezzük a hangsúlyt, valamint, hogy figyelembe vesszük a tagállamokban fennálló különböző szociális és munkaerőpiaci helyzetet, mégpedig megfelelő foglalkoztatási és szociális indikátorok használata segítségével.
 
Az Európai Tanács arra is felhívta a figyelmet, hogy szükséges a foglalkoztatási és szociális politikák jobb koordinációja, miközben teljes mértékben tiszteletben tartjuk a tagállami hatásköröket. Emellett fontos a szociális párbeszéd megfelelő működése tagállami szinten. Az Európai Parlament a Thyssen jelentésben fejtette ki a Gazdasági és Monetáris Unió elmélyítésére vonatkozó prioritásait.