Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

Együtt küzdünk a magyar gazdák érdekeiért

Együtt küzdünk a magyar gazdák érdekeiért

2014. 09. 05.

Az orosz mezőgazdasági embargó okozta válsághelyzetre kitérve az EP-képviselő kiemelte: értékelem az Európai Bizottságnak a kárt szenvedett gazdák kártalanítása érdekében tett igyekezetét, valamint a lehető legtöbb uniós forrás mozgósításának szükségességét említette a kárenyhítés érdekében. „A mezőgazdasági krízisalap felhasználásával kapcsolatban azonban óvatosnak kell lenni. A pénzalap költségvetése ugyanis a közvetlen támogatások összegét csökkenti, ezért a legvégső esetben szabad csak ehhez a forráshoz nyúlni” – figyelmeztetett Erdős Norbert. A néppárti politikus kiemelte továbbá, hogy Deutsch Tamás képviselőtársával együtt kezdeményezték az iskolagyümölcs program keretének jelentős növelését. Ez jó eszköz lehet a gyümölcstermelőket sújtó orosz szankciók miatti terményfeleslegek egy részének az értékesítésére. Fazekas Sándor hozzátette: az orosz embargó is ráirányítja a figyelmet arra, hogy helyesek a magyar kormány azon lépései (pl. a helyi piacok létesítésének a támogatása, a mintamenza program beindítása, stb.), melyek a helyben megtermelt, hazai élelmiszerek fogyasztását ösztönzik. Ugyancsak beigazolódott, hogy az új piacok szerzésére irányuló erőfeszítések valóban elengedhetetlenül szükségesek.
 
A felek egyetértettek, hogy a Közös Agrárpolitika 2017-es félidei felülvizsgálata során fontos cél annak elkerülése, hogy a Bizottság a közvetlen támogatások kifizetését bármilyen új feltételhez kösse, a kölcsönös megfeleltetés feltételrendszerét bármilyen – a magyar gazdák számára hátrányos – rendelkezéssel módosítsa, illetve a zöldítés feltételrendszerét szigorítsa, vagy új feltételt írjon elő. A földművelésügyi miniszter elmondta: Magyarország továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy az életképes élelmiszertermelés, a környezeti fenntarthatóság és a vidék életképességének fenntartását hosszabb távon biztosítsa a Közös Agrárpolitika, úgy, hogy közben ne növekedjenek a gazdák adminisztratív terhei. „Ezeket az elvárásokat már az új mezőgazdasági biztos meghallgatása során a jelölt tudomására kell hoznunk mind a Parlamentben, mind a Tanácsban” – emelte ki Fazekas Sándor és Erdős Norbert.
 
A külkereskedelmi kapcsolatokra vonatkozóan a politikusok egyetértettek abban, hogy a már folyó EU-Kanada és EU-Amerikai Egyesült Államok és a várhatóan beinduló EU-MERCOSUR szabadkereskedelmi tárgyalások hazánk számára új lehetőségeket teremtenek, ugyanakkor bizonyos veszélyeket is hordoznak az európai mezőgazdaságra nézve. „El kell kerülni, hogy harmadik országok a szigorú uniós egészségügyi, élelmiszerbiztonsági, környezetvédelmi és állatjóléti előírásoknak nem megfelelő, olcsó termékeikkel eláraszthassák az unió belső piacát. Emellett meg kell védenünk az európai fogyasztókat az emberi egészséget veszélyeztető termékektől, mint a hormonnal kezelt marhából készült húsok vagy a klónozott állatokból származó élelmiszerek” – hívta fel a figyelmet az EP-képviselő és a földművelésügyi miniszter.