Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

Egységben a termőföldért

Egységben a termőföldért

2007. 08. 24.

Turi-Kovács Béla rámutatott: az elkövetkezendő időszakban döntő lesz az európai uniós közreműködés a hazai vidékfejlesztés és a hazai agrárium tekintetében. Hozzátette: három olyan terület van, amely azonnali és sürgős intézkedéseket igényel az agrártárca részéről, mert olyan mulasztások vannak, amelyek a későbbiekben már nem lesznek pótolhatók.

Mint elmondta, a magyar termőföldre vonatkozó külföldi földvásárlási moratórium 2011-ben járna le, ugyanakkor az Európai Unió egyik fontos bizottsága megkezdte annak tárgyalását, hogy ezt a moratóriumot már 2009-ben oldják fel. Erre a magyar mezőgazdaság nincs felkészülve – hangsúlyozta Turi-Kovács. Vannak ugyan szabályozók és szabályok a magyar földtörvényben, ezek azonban egyrészt nem elégségesesek, másrészt ezek érvényesüléséhez nincs intézményi háttér – mutatott rá. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy a helyi önkormányzatok jegyzői dönthessenek arról, ki szerezhet termőföld tulajdont a településeken. Mint hangsúlyozta: itt meg kell jelennie egy társadalmi és szakmai kontrollnak, és az aktuális agrárkormányzatnak is, hiszen ezen egység megteremtése nélkül bármilyen törvényt is hoznak, nem lehet garantálni a termőföld védelmét.

Turi-Kovács Béla elmondta: a kisgazdák az Alkotmánybírósághoz fordulnak, amennyiben az állami vagyonról szóló törvény az állami termőföldek kezelését egy részvénytársaságra bízza.

Az unión belül megváltozó agrártámogatási rendszerről szólva rámutatott, az unió a tömegtermelés helyett az elkövetkezendőkben azt a fajta termelést preferálja, amely ökológiai, vidékfejlesztési és természetközeli szempontokat vesz figyelembe. Ehhez képest Magyarországon az agrár-környezetgazdálkodást a mezőgazdaságon belül sikerült padlóra vinni. Ezért ezen a területen is azonnali intézkedések szükségesek – jelentette ki.

Hangsúlyozta: az elkövetkező időszakban a vidékfejlesztés és mezőgazdaság érdekében az érdekazonosságok és a nemzeti érdek mentén a közös ügyekért feltétlenül közösen kell fellépni az unióban.

Becsey Zsolt, az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának fideszes tagja kiemelte: nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a klasszikusan magyar értékrend, a kisgazda értékrend az unióban minél szélesebb képviseletet kapjon.

Felhívta a figyelmet arra, hogy 2008-tól elindul az Európai Unióban az agrárreform, ehhez pedig mindenféleképp szükséges egy egységes magyar álláspont. Becsey Zsolt közölte: mivel a külföldiek termőföldtulajdon-szerzési moratóriumát az uniós csatlakozást követő 5 év után felül kell vizsgálni, 2008 végéig ebben az ügyben a magyar kormány és az EU között konszenzusos döntésnek kell születnie, ám szerinte az előrehozatalt nem indokolja semmi.

Becsey Zsolt szólt arról is, hogy a magyar mezőgazdasági termékek piacvédelme területén EU-konform megoldásokat kell találni. Példaként említette az élelmiszerbiztonsági és környezetvédelmi hatóságok ellenőrző tevékenységének erősítését, amivel megakadályozható, hogy az emberi egészségre veszélyes anyagok kerüljenek az élelmiszerekbe.

Az európai parlamenti képviselő fontosnak nevezte egy komplex vidékfejlesztési program kidolgozását, az agrárkörnyezet-gazdálkodás előtérbe helyezését, és a fiatal gazdák ösztönzését arra, hogy ne hagyják el a vidéket és a mezőgazdasági tevékenységet.

fidesz.hu

www.becseyzsolt.hu