Esélyegyenlőség és szociális ügyek

Dicséret a magyar soros elnökség és a jelentéstevő munkájáért

Dicséret a magyar soros elnökség és a jelentéstevő munkájáért

2011. 05. 25.

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) meghallgatásán Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke és alapvető jogokért felelős biztosa kijelentette, hogy a személyek szabad mozgásáról, és a származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmódról szóló irányelvek tekintetében nem hajlandó kompromisszumot kötni és kész eljárást is indítani a jogszabályokat megsértő vagy nem megfelelően átültető tagállamokkal szemben. A biztos beszámolója szerint a határok nélküli Európa koncepciójának jegyében a tagállamok fele már módosította a személyek szabad áramlásával kapcsolatos szabályozását és még további tizenkét országban kell a nemzeti szabályozást az uniós jogszabályokhoz igazítani.

Járóka Lívia, a romák társadalmi befogadását célzó európai uniós stratégia európai parlamenti jelentéstevője megköszönte Viviane Redingnek az irányelvek betartatása melletti állhatatos kiállását. Reményét fejezte ki, hogy a romák társadalmi befogadását célzó stratégia ellenőrzése is hasonlóképpen határozott lesz. Járóka Lívia kérdésére adott válaszában a biztos megerősítette, hogy az Európai Bizottság véglegesíteni fogja az ideiglenes jelleggel létrehozott Roma Munkacsoportját, amely technikai segítséget fog nyújtani a tagállamoknak az idén év végéig benyújtandó nemzeti integrációs stratégiájuk kialakításához. Reding arról is beszélt, hogy hozzávetőlegesen 26,5 milliárd euró áll majd a tagállamok rendelkezésére társadalmi befogadás céljára, ám a kormányoknak jelentős mértékben meg kell változtatniuk az uniós források lehívásának és felhasználásának gyakorlatát ahhoz, hogy azokat a legsérülékenyebb csoportok javára fordíthassák. Viviane Reding valóságos "csodának" nevezte a romák társadalmi befogadását célzó stratégia megvalósulását, amelynek létrejöttében véleménye szerint a magyar soros elnökség kitartó munkája mellett az Európai Parlament jelentése játszotta a legjelentősebb szerepet. A biztos reményét fejezte ki, hogy június 24-én az Európai Tanács ülésén a legmagasabb szinten is jóváhagyják majd a kezdeményezést.