Költségvetés, gazdaság- és foglalkoztatáspolitika

Cél a pénzügyi stabilitás és befektetői védelem erősítése

Cél a pénzügyi stabilitás és befektetői védelem erősítése

2010. 11. 11.

Jean-Paul Gauzes francia néppárti képviselő alternatív befektetési alapkezelőkről szóló jelentését az Európai Parlament mai plenáris ülése nagy többséggel megszavazta. Pelczné Dr. Gáll Ildikó szerint a jelentésre nagy szükség van az átláthatóság erősítése érdekében, hiszen a pénzügyi válság egyrészről a pénzügyi rendszer szereplőinek rendszerszinten jelentős kockázatnak való erős kitettségéből, másrészről ezeket a kockázatokat kezelő rendszerek gyengeségéből ered. A javaslat ezért is tűzi ki célul az alapkezelők tevékenységének szigorúbb engedélyeztetését és szigorúbb ellenőrzését.

A jelentés célja továbbá, hogy a jelenlegi, az alternatív befektetési alapokra (tőkebefektetési alapok, ingatlanalapok, nyersanyagalapok stb.) és azok kezelőire vonatkozó nemzeti szabályokat egy európai szintű szabályozással váltsa fel, mely által biztosítható a pénzügyi rendszer nagyobb stabilitása, a befektetők erősebb védelme és az alternatív befektetési alapok európai belső piacának létrejötte. Pelczné Dr. Gáll Ildikó a szavazást követően kiemelte: a jelentés javaslatai révén az egész európai befektetési piac stabilitása nagymértékben megerősödhet, amely segíthet a jövőbeni válságok kivédésében, s ezért az minden európai polgár érdekét szolgálja.