Hírek

Az uniós fejlesztés nem a kormány ajándéka

Az uniós fejlesztés nem a kormány ajándéka

2007. 08. 09.

Az ötszázmilliárd forint értékű beruházások uniós támogatásból fognak megvalósulni, a kiemelt projektek az egyes operatív programok akcióterveinek a részét képezik. De Blasio Antonio örömmel látja, hogy az uniós fejlesztési pénzekből finanszírozott programok a késés ellenére végre elindulnak Magyarországon és ősszel már a pályázatokat lehet tervezni.

A magyar néppárti képviselő azonban aggályosnak tartja, hogy a Kormány politikai döntése alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyes projektjavaslatokat akár kétszer is visszaküldhet átdolgozásra, így bizonyos beruházásokról a minőségre való tekintet nélkül tulajdonképpen már most támogató határozat született. Még inkább problémásnak tartja a képviselő az arra irányuló döntést, hogy egyes projektek még ki sem írt pályázatokon támogatást élvezzenek a jövőben. A pályázatra beérkező többi javaslatot nem ismerve a politikai döntés már most megelőlegezi a támogathatóságot, ami árulkodó lehet magáról az egész pályázati rendszerről.

De Blasio Antonio, az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának tagjaként hangsúlyozta, hogy Magyarországon sokadszorra központi döntés született az uniós források elosztásáról az Európai Bizottság decentralizációra, helyi sajátosságokat és döntéseket előnyben részesítő javaslatait figyelmen kívül hagyva. Így fordulhat elő, hogy a legtöbb esetben a beruházás során fejlesztendő, felújítandó ingatlan, intézmény (pl: kulturális intézmények, utak) nem önkormányzati tulajdonban állnak, hanem a Kormány saját feladatait teljesíti a regionális programok keretében.

A képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányzati kommunikációval ellentétben nem épülnek új utak, a Kormány mindössze korábban vállat, az uniós tagságból fakadó kötelezettségét teljesíti a megjelölt alsóbbrendű utak felújításával. Az iskolák és a posták bezárása után jól kivehető a kormányzati szándék a falvak elsorvasztására, különösen, mert az elzártságtól szenvedő zsáktelepülésekről ezután sem vezet tovább út.

De Blasio Antonio elmondta, hogy az uniós intézmények döntéseivel összhangban a területfejlesztési támogatások elosztása során a legfontosabb eljárási ismérveknek, az átláthatóságnak, az ellenőrizhetőségnek, a helyi döntések figyelembe vételének kell megfelelni. Tartalmi szempontból pedig, – ahogyan az Európai Bizottság iránymutatásaiban egyértelművé tette – a munkahelyteremtést és a helyi életminőség javítását kell a középpontba állítani.

A képviselő kiemelte, hogy az uniós fejlesztési források nem a Kormány ajándékai, a 27 uniós tagállam adófizetőinek pénze, amelyet meghatározott rend szerint a Brüsszelben meghatározott fő célokra kell elkölteni.