Hírek

Az Uniónak rehabilitálnia kell a munkát

Az Uniónak rehabilitálnia kell a munkát

2007. 05. 20.

Excellenciás Uraim és Hölgyeim, kedves fideszes barátaim, kedves Viktor!

Rendkívül nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismét Budapesten lehetek Önökkel. Ahogy Önökkel voltam múlt év októberében is, ahol több száz, ezer fideszessel voltam együtt.

Ahogy Önök tudják – és ezt már korábban is elmondtam Önöknek – mindig igen nagy bizalommal voltam az új generáció iránt, amely friss fuvallatot hoz Keletről. Orbán Viktorról van szó és barátairól, akik legyőzték a kommunizmust, valamint Angela Merkelről is, egy másik vezetőről, akinek a politikatanulás rögös útja vált osztályrészéül.

Európának, különösen Közép-Európának – és ez még inkább igaz Magyarországra – erős Európára van szüksége. Mindannyiunk közös érdeke, hogy erős Európát építsünk ki. És szeretném ugyanakkor hangsúlyozni az érem másik oldalát is. Erős Európa elképzelhetetlen erős nemzetállamok nélkül. Más szavakkal, míg Európának erős Magyarországra van szüksége, Magyarországnak erős Európára van szüksége.

Az Európai Unió már megválaszolta az alapvető fontosságú kérdést, hogy vajon a szociális piacgazdaság, amely már jól bevált Európában, releváns lehet-e és legitim lehet-e a globalizált világban. Van-e még valaki Európában, aki úgy gondolja, hogy létezik bármely nemzetállam, amely egyedül képes megvédenie magát a globális terrorista fenyegetés ellen, vagy egyedül képes megbirkózni a klimatikus változások problémájával, vagy pedig képes-e valaki arra, hogy egymaga biztosítsa országának jövendő energiabiztonságát?

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség az európai politikai családba tartozik. Olyan politikai családba, amelynek meggyőződése az, hogy a szociális piacgazdaság valóban releváns, érvényes és humánus koncepció, amely a szociális szolidaritást illetve biztonságot is magában hordozza. Németországban a CDU – amely egyébként a legnagyobb európai néppártnak a pártja – ugyanúgy vitát folytat annak érdekében, hogy kiderítse: vajon a szociális piacgazdasági modell megadja-e a választ a jövőben a globális környezet által támasztott kihívásokra? Ugyanarra a következtetésre jutott, mint a Fidesz. A szociális piacgazdasági modellt kell követni. Ez a komoly eredmény, amely nem merülhet feledésbe, s ugyanakkor hozzá kell igazítani a globalizáció által támasztott kihívásokhoz.

A következő kihívás, amellyel foglalkoznunk kell, a munkaerő, a munkának a problémája. Sajnos, Magyarország e tekintetben vezető szerepet foglal el, és el kell mondani azt, hogy azoknak az embereknek, annak a szektornak, amely a fizetéséből és a munkájából él, s elsősorban a szolgáltatások területén tevékenykedik, valóban nincs megfelelő megbecsülése, sajnos alulértékelik azt, illetve helyenként megvetés is sújtja őket, és ez olyan tényező, amely nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában sajnos széles körben elterjedt. E tekintetben, amennyiben az Európai Unió nem rehabilitálja a munkát, nem becsüli meg eléggé a munkát, nem becsüli meg eléggé a munkán alapuló életvitelt, a családi kohéziót jelentő munkát, akkor sajnos elképzelhető, hogy a munkaerő Európából való elvándorlása fel fog gyorsulni.

Európának meg kell erősödnie, és egy ugyanazon a hangon kell megszólalnia, amennyiben stratégiai kérdésekről van szó. Az energiapolitika ilyen stratégiai kérdés. Nagy szükség van arra, hogy egyesítsük erőfeszítéseinket annak érdekében, hogy közös európai energiapolitikát munkáljunk ki. Ugyanakkor az is szükséges, hogy Magyarország világosan elkötelezze magát a közös politika érdekében és mellett. Magyarországnak felelősséget és szerepet kell vállalnia ebben, amely megfelel nemzetközi súlyának, történelmi szakismeretének és tapasztalatainak az Európai Unión belül. A Fidesz világosan száll síkra eme elkötelezettség mellett. Azt kívánjuk, hogy a hatalmon lévő magyar Kormány és a koalíciós pártok is kötelezzék el magukat ebben az irányban. Elfogadhatatlan, hogy külön utat járjanak Oroszország vonatkozásában. És ahelyett, hogy külön utakat járnának, szükséges, hogy csatlakozzanak az európai családhoz, és nem megengedhető, hogy elfogadják Putyin energiapolitikáját, amelyet politikai fegyverként használ fel ellenünk, az Európai Unió tagjai ellen.

Kedves Barátaim!

Az emberi jogok és polgári szabadságjogok kompromisszumot nem ismerő tiszteletben tartását kell biztosítani az Európai Unión belül és azon kívül is. Semmiféle kettős szabványok vagy standardok nem fogadhatók el. Az Európai Uniónak következetesen el kell utasítania a polgári szabadságjogok bármiféle megsértését. Ahogy néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso tette, amikor a következőket mondta Putyin úrnak: A lengyel probléma európai probléma. A litván és észt problémák ugyancsak európai problémák.

Kedves Barátaim!

Európának egy közös története van. És miután 2004-ben illetve 2007-ben megtörtént, végbement a csaknem teljes politikai újraegyesítése, most azért kell közösen, komoly erőfeszítéseket tennünk, hogy a lélekben történő egyesítés is megtörténjen. Európa népei megosztottan élték életüket korábban. Voltak szerencsések, akik demokráciában nőttek fel és éltek nyugaton és északon, ugyanakkor sajnos kemény diktátori uralomban kellett senyvedniük, főleg keleten és délnek egy részén bizonyos népeknek. De a lényeg az, hogy mind az összes európai népnek meg kell gyürkőzniük, el kell fogadniuk azt a tényt, hogy különböző történeti tapasztalatok ugyanannak a közös európai történelemnek a részét képezik. A diktatórikus politikai meggyőzést, jöjjön az jobbról vagy balról, feltétel nélkül el kell utasítani a demokratáknak. Szilárdan visszautasítunk bármiféle olyan megközelítést, amely a kommunista ideológiát hozza fel ismét, mint ahogy ugyanígy elutasítottunk bármiféle fasiszta és nácista ideológiát.

Kedves Barátaim!

Ezúton szeretnék őszintén köszönetet mondani Viktornak európai elkötelezettségéért, és azért a rendkívül kemény munkáért, amelyet részben a Fidesz, részben pedig az Európai Néppárt érdekében fejtett ki!

Kedves Viktor!

Mi szilárdan meg vagyunk győződve arról, hogy Te Magyarországon, Angela Merkel Németországban és Nicolas Sarkozy Franciaországban meg fogjátok újítani az adott ország politikai életét! És épp ezért, kedves Viktor, szükség van arra, hogy ismét Te kerülj kormányra. Nagy szükségünk van nekünk is Rád! Tudniillik számítunk rá, hogy segítesz nekünk az Európai Néppárton belül abban a fáradtságos és nehéz munkában, hogy továbbra is formáljuk a szolidaritás szellemében a közös európai otthonunknak, ennek a kiváló és csodálatos dolognak a demokratikus, szabad szellemben történő átalakítását és továbbformálását tele energiával. Szüksége van erre nemcsak Magyarországnak, nemcsak az Európai Néppártnak, hanem az egész Európának. És épp ezért szeretnék neked minden jót kívánni ahhoz, hogy újra válasszanak meg Téged Magyarország miniszterelnökévé