Oktatás és kultúra

Az Európai Iskolák rendszerének kivételes modellje

Az Európai Iskolák rendszerének kivételes modellje

2011. 09. 27.

Az EP mai plenáris ülése nagy többséggel elfogadta az Európai Iskolák rendszeréről szóló jelentést, melynek felelőse a néppárti Jean-Marie Cavada volt. Ezen iskolák célja, hogy biztosítsák az uniós alkalmazottak gyermekeinek együttes, anyanyelven történő oktatását. A dokumentum szerint az Európai Iskoláknak az európai oktatás mintájául kell szolgálniuk, mivel e modell bizonyos elemeinek – például az idegennyelv-tanulás kiemelt szerepe – a nemzeti és regionális oktatási rendszerekbe való beépítése elősegítené a szakmai mobilitást és hozzájárulna a többnyelvűség és az európai integráció előmozdításához.

Az EP még a 2005-ös állásfoglalásában hívta fel a figyelmet, hogy az európai oktatási modell ezen iskolákon kívül más tanulók számára is elérhetővé váljon. Azóta több, az Európai Unió területén működő és európai oktatást nyújtó nemzeti iskola írt alá akkreditációs egyezményt, amelyek alapján az európai tanterv szerint oktathatnak és adott esetben az európai érettségi bizonyítványt is kiállíthatják.

Bagó Zoltán a jelentés elfogadása kapcsán kiemelte: „Az Európai Iskolák szükségszerűek, hiszen az európai intézmények alkalmazottainak gyerekei számára biztosítják az anyanyelvükön történő oktatást. Ez nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy vissza tudjanak illeszkedni származási országuk intézményeibe”. A néppárti politikus szerint az oktatást továbbra is anyanyelvi tanároknak kell folytatniuk. A több mint ötvenéves koncepciót pedig tovább kell fejleszteni és az új gazdasági és társadalmi követelményekhez kell igazítani.

Háttér: Az első Európai Iskolát 1953 októberében, tisztviselők egy csoportjának kezdeményezése nyomán hozták létre Luxembourgban. A különböző anyanyelvű gyermekek oktatása során felhalmozott tapasztalat pozitívnak bizonyult, és így idővel különböző városokban 14 Európai Iskolát alapítottak. Ezekben az iskolákban 2010-ben 22 778 diák tanult, s ebből 14 292-t, azaz a tanulói létszám 63%-át a brüsszeli és luxembourgi iskolák tették ki. 2007 és 2010 között a tanulói létszám 8,35%-kal emelkedett. 2012-re Brüsszelben és Luxembourgban két új iskola megnyitását tervezik.