Hírek

Az EU és Szerbia közötti kapcsolatok helyzetéről

Az EU és Szerbia közötti kapcsolatok helyzetéről

2007. 10. 24.

Beszédében hangsúlyozta, hogy Szerbia ma már fel tud mutatni néhány a demokráciára jellemző vonást, azonban még nagyon messze van attól, hogy “stabil, demokratikus berendezkedést mondhasson magáénak.” A szerb társadalomnak még nagy változáson kell átmennie ahhoz, hogy a koppenhágai
kritériumokat teljesíteni tudja. A “hagyaték” legmérgezőbb részének nevezet Schöpflin György képviselő a nacionalizmust. “A nacionalizmus szerb szószólói számára a szerbiai állampolgárság a szerb nemzettel való azonosulást jelenti. Ez súlyosan érinti a szerb társadalom nem szerb részét. Ezen a téren az ország
politikai elitjének még sok tennivalója van.” – hangsúlyozta Schöpflin György.

Gál Kinga néppárti képviselő, aki több módosító indítványt is beadott a jelentéshez, reményét fejezet ki, hogy mivel javaslatait a Külügyi Bizottság támogatta, a holnapi szavazáson a végleges szöveg részei maradnak. A képviselő asszony hangsúlyozta, hogy módosító javaslatai nagyban segíthetik a Vajdaság évszázadok alatt kialakult többnemzetiségű jellegének megőrzését, az ott élő népek békés együttélését.
“Alapvető érdekünk, hogy szomszédunk is mielőbb bebocsátást nyerjen ebbe a közösségbe, amely egyedüli alternatívája lehet a nemzetek közötti torzsalkodásnak, háborúknak, emberek  megkülönböztetésének és megalázásának mert más anyanyelvvel, vagy hagyományokkal rendelkeznek. A Balkánon az Európai Unió szellemisége, elvei és intézményrendszere hozhat élhető életet” – jelentette ki Gál Kinga.

Becsey Zsolt képviselő a térség szakértője felszólalásában kiemelte, hogy a délvidéki mészárlásokkal kapcsolatban nemhogy eddig felelősségre vonás nem történt, hanem az akkori áldozatokról sem lehet még ma sem megemlékezni. Beszédében a képviselő szorgalmazza Szerbia mielőbbi vízum eltörlést a jelenlegi vízumkönnyítés helyett. A jelentésnek a képviselő szerint akkor van igazán értelme, ha segítséget tud nyújtani Szerbiának, és elő tudja segíteni egy alulról építkező, arányosságra épülő társadalom létrejöttét. Becsey Zsolt elképzelhetetlennek tartja, hogy a nemzeti kisebbségek hatékony bevonása nélkül a társadalom képes legyen fejlődést mutatni.

Strasbourg, 2007. október 24.