Esélyegyenlőség és szociális ügyek

Az egyedülálló nők helyzetéről tárgyalt az Európai Parlament

Az egyedülálló nők helyzetéről tárgyalt az Európai Parlament

2011. 05. 26.

Hozzászólásában Járóka Lívia, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság alelnöke a tagállamokban működő esélyegyenlőségi hivatalok erőteljesebb szerepvállalását sürgette a gyermeküket egyedül nevelő anyák elleni diszkrimináció megszüntetése terén. Szorgalmazta emellett az anyaotthonokban elérhető helyek számának bővítését, valamint az Európai Unióban bevált jó gyakorlatok cseréjét. Utóbbira a néppárti politikus példaként említette azt a több tagállamban is működő kezdeményezést, melynek során üzleti csoportok vállalják az egyedülálló anyák megsegítését, illetve az anya- és szükségotthonok finanszírozását.

A szakbizottság délutáni szavazásán Járóka Lívia két lényeges módosító javaslatát is jóváhagyta. A kis- és középvállalkozásokban dolgozó női vállalkozókról szóló jelentéshez fűzött indítványában a fideszes képviselő sürgette a tagállamokat, hogy vizsgálják meg a roma nők önfoglalkoztatása előtt álló akadályokat. A dokumentumban Járóka arra is felhívta a figyelmet, hogy létre kell hozni olyan programokat, melyek lehetővé teszik a roma női vállalkozók és önálló vállalkozók egyszerű, gyors és kis költséggel járó regisztrációját. Végül kiemelte az elérhető hitellehetőségek jelentőségét – ideértve a mikrohitelt is – a roma nők vállalkozásainak finanszírozása érdekében. A szervezett bűnözésről szóló jelentéshez benyújtott módosító indítványában felhívta a döntéshozók figyelmét a többszörös diszkrimináció által érintett közösségek körében végzett felvilágosító kampányok fontosságára, hiszen ők statisztikailag jóval valószínűbb, hogy szervezett bűnözői csoportok áldozataivá válnak.