Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

Átláthatóság igen, bürokrácia nem! – Glattfelder Béla közleménye

Átláthatóság igen, bürokrácia nem! – Glattfelder Béla közleménye

2007. 10. 11.

Az Európai Bizottság a közös agrárpolitika finanszírozásának rendjéről szóló jogszabály módosítására készített javaslatot. A tervezet szerint jövőre már nemcsak a vidékfejlesztési támogatások, hanem a területalapú támogatások kedvezményezettjeinek adatait is nyilvánosságra kell hozniuk a tagállamoknak.

Glattfelder Béla néppárti képviselő szerint, miközben indokolt a támogatások átláthatóságának növelése, ez ugyanakkor nyilvánvalóan növeli a tagállamok és a gazdák adminisztrációs terheit. Az eredeti bizottsági javaslat nem határozza meg azt sem, hogy pontosan milyen adatokat és milyen garanciák mellett kell hozzáférhetővé tenni. A parlamenti jelentés ugyanakkor számos olyan módosítást tartalmaz, amely erősíti a személyes adatok védelmét. A magyar néppárti delegáció ezért ezeket a módosító indítványokat támogatta.

A képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy összefüggés lehet a kedvezményezettek neveinek nyilvánosságra hozatala és aközött, hogy Mariann Fischer Boel agrárbiztos nyilatkozatai szerint az Európai Bizottság a legnagyobb támogatásban részesülő termelők támogatásának csökkentését tervezi. Ez Magyarországot különösen kedvezőtlenül érintené, hiszen a nagyméretű gazdaságok aránya nálunk kiemelkedően magas.

A jogszabálytervezet másik fontos eleme, hogy a támogatások kifizetésének ellenőrzésére az eddiginél hosszabb idő áll majd Brüsszel rendelkezésére. A jelenlegi szabályok szerint ugyanis a kifizetéstől számított két éven belül lehet vizsgálni annak szabályosságát. Ezen határidőn túl már nem kötelezhető a tagállam az esetleg szabálytalanul igénybevett támogatás visszafizetésére. Az új szabályozás szerint viszont az Európai Bizottságnak hosszabb ideje lenne a kifizetések felülvizsgálatára. Ez azonban azt is jelenti, hogy meghosszabbodik az az időszak, ameddig a támogatás “függő helyzetben” van, azaz bármikor visszakövetelhető. Glattfelder Béla szerint ez aggályos a jogbiztonság elve szempontjából, növeli a tagállamok adminisztrációs terheit, és ellentétes a magyar érdekekkel.