Hírek

A magyar kormánynak szembesülnie kell stratégiai mulasztásaival

A magyar kormánynak szembesülnie kell stratégiai mulasztásaival

2008. 02. 12.

A tanácskozás kapcsán Barsiné Pataky Etelka fideszes képviselő asszony kifejtette, hogy “ez a stratégia alapvetően változtathatja meg az európai társadalmat és gazdaságot. Lehetőséget teremt a fejlődés fellendítésére, és segít alkalmazkodni a globalizáció időszakában a folyamatosan megjelenő új kihívásokhoz.”

“Az elsődleges célok között megjelölt növekedésből mindenkinek részesülnie kell” – idézte frakciójának álláspontját Barsiné Pataky Etelka. “Az EU globális szinten vezető exportőr, valamint tőkekihelyező, ezért alapvetően érdekelt a nyitott és transzparens nemzetközi gazdasági környezetben. A magyar gazdaság jelenlegi állapotában sajnos nem képes, hogy az uniós komparatív előnyök haszonélvezője legyen”- emelte ki a képviselő.

Az Európai Néppárti Képviselőcsoport a Lisszaboni Stratégia kapcsán kulcsfontosságúnak ítéli a kutatás-fejlesztést, valamint az eredmények gyakorlati alkalmazását, azaz a gazdasági folyamatok fellendítéséhez kapcsolódó innovációt, egyfajta “ötödik uniós alapszabadságként” kezelve a tudás szabad áramlását. Barsiné a néppárti állásponthoz azonban még hozzátette: “előbb oldjuk fel a munkavállalás szabadságának korlátait, és ezután beszéljünk az Unióban egy effajta “ötödik szabadság” bevezetéséről. A fideszes képviselő asszony azt is kifejtette, hogy a stratégia fontos eleme a “befektetés az emberbe” elképzelés, miszerint a humánerőforrások fejlesztése a kibontakozás motorja lesz a folyamatban. Ehhez kapcsolódóan jelenik meg a dokumentumban a szellemi tulajdonjogok fokozott védelme. 

Az Európai Parlament Lisszabonra vonatkozó állásfoglalása szerint célszerű lenne a kohéziós források 75 %-át innovációs, valamint lisszaboni stratégiai célokra fordítani. A határozat azt is megállapítja, hogy a 2 % körüli átlagos uniós gazdasági növekedés kevés. Barsiné ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy “a magyar gazdaság elmúlt év 4. negyedévében tapasztalt 0,8 %-os átlag alatti bővülési adatai egyre távolabb vetik Magyarországot az uniós stratégiai céloktól.”

Mindezek mellett a lisszaboni stratégia prioritást helyez a kis- és középvállalkozások üzleti környezetének javítására is. Ezt a szándékot jelképezi az újonnan megalkotott Kisvállalkozások Európai Okmánya.

A képviselő asszony örömét fejezte ki, hogy a lisszaboni munkacsoport elfogadta javaslatait, amelyek a közlekedéspolitika és az új technológiák szerepét húzták alá, mint az uniós növekedési stratégia kulcselemei. Barsiné Pataky Etelka végül figyelmeztetett, hogy “az Európai Parlament erősen szorgalmazza a nemzeti kormányok ezirányú tevékenységének mélyrehatóbb figyelemmel követését. Ezért a magyar kormánynak is szembe kell néznie azzal, mit tett nemzeti szinten az uniós versenyképességi stratégia hazai megvalósításáért.”