Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

A végéhez közeledik a méz-jelentés tárgyalása

2017. 12. 05.

„Kiváló eredménnyel zárult a méz-jelentés szövegének kialakításáról szóló árnyék-jelentéstevői találkozó, sikerült ugyanis megoldanom a felmerülő politikai kérdések 90-95 százalékát” – jelentette ki Erdős Norbert fideszes európai parlamenti képviselő a jelentésről szóló frakcióközi egyeztetést követően, Brüsszelben. A néppárti jelentéstevő hozzátette: a jelentés főszövegéről megszületett a politikai megállapodás, így már csak a preambulum megtárgyalása és a szavazás maradt hátra. Még a jövő év első negyedében megszületik majd az Európai Parlament állásfoglalása az EU méhészeti ágazata előtt álló kihívásokról és kilátásokról.

Erdős Norbert kiemelte: a jelentéshez közel 500 db képviselői módosító indítvány érkezett, amely mutatja a méhészeti téma jelentőségét, hiszen egy saját kezdeményezésű parlamenti jelentésről van szó. „Az árnyék-jelentéstevői találkozón külön megköszöntem a frakcióktól beérkezett javaslatokat, melyek sokat adnak hozzá a jelentésemhez. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, más magyar és európai méhész érdekképviseleti szervezetek, valamint a néppárti képviselőtársaim javaslatai alapján a jelentésemet én is további 39 db módosító indítvánnyal egészítettem ki” – tette hozzá a békéscsabai képviselő.

Erdős Norbert rámutatott: a megelőző technikai egyeztetéseken és az árnyék-jelentéstevői találkozón a beérkezett képviselői módosítók több mint négyötödét be tudta építeni a kompromisszumos módosító javaslatok közé, vagy támogatni fogja a külön szavazásnál. „Külön öröm számomra, hogy a technikai szakértői üléseken, de főleg a képviselőtársakkal folytatott tárgyalások során le tudtam zárni a jelentés főszövegét és sikerült megoldanom a felmerülő politikai kérdések 90-95 százalékát” – emelte ki a fideszes politikus.

Erdős Norbert szerint a legélesebb politikai kérdések az alábbiak voltak:

A parlamenti frakciók többsége nem értett egyet az európai méhcsaládszám és a méhészeti nemzeti programoknak adott uniós támogatás alakulásának összehasonlításával. „A liberális, szocialista, konzervatív és a zöld képviselőtársak nem szeretnének kitérni a támogatások területére, ehelyett megfelelő finanszírozást akarnak a méhészeti ágazat számára. Világossá tettem számukra, hogy egy pontos javaslatot mégis meg kellene jelentetni a szövegben, így végül a méhészeti támogatások 50 százalékos emelésének szükségességében állapodtunk meg” – jelentette ki Erdős Norbert, aki hozzátette, hogy a méhcsaládszám és a támogatások alakulásáról a preambulumban térnek majd ki.

Szintén többeknek gondot okozott az, hogy a Professzionális Méhészek Európai Egyesületének javaslata értelmében, a tagállamok a méhcsaládok természeti katasztrófák vagy betegségek okozta elhullása esetén a saját méhészeti nemzeti programjaikon belül egyfajta kártérítési rendszert vezetnének be. A liberális frakció ez ellen határozottan tiltakozott, mivel nem szeretne az amúgy is alulfinanszírozott nemzeti programokra további terheket róni. „Az árnyék-jelentéstevői találkozón kiemeltem, hogy ez a javaslat nem veszélyezteti a támogatásokat, mivel úgyis a tagállamok döntenek a programok költségvetésének felhasználásáról. Itt a javaslat egy lehetőséget vázol fel” – jelentette ki a néppárti politikus. „A liberális frakció végül elfogadta a javaslatom, így ez az opció benne marad a szövegben” – tette hozzá a képviselő.

A liberális frakció azonban elsősorban a méz-jelentés sarokkövét jelentő rendelkezést, az „EU-s és EU-n kívüli országokból származó mézek keveréke” címke rosszallását és e helyett a kevert mézekben az összetevők pontos eredete egyenkénti feltüntetésének és a százalék-arány jelzésének jelölésének a kötelezettségét támadta az egyeztetésen. „Fenntartásukat jelezték, mert a címkézés általam javasolt módosításával szerintük sérülne az EU belső piacán az áruk szabad áramlása és indokolatlan többletterhet okoznánk a mézcsomagolóknak és -kereskedőknek. Válaszul kiemeltem, pont az „EU-s és EU-n kívüli országokból származó mézek keveréke” jelölés teszi lehetővé, hogy egyes csalárd tagállami mézcsomagolók és mézkereskedők jó minőségű európai mézzel javítsák fel és adják el az EU-ba behozott hamisított mézeket az uniós belső piacon anélkül, hogy a fogyasztónak fogalma lenne arról, hogy valójában mit vásárol” – emelte ki Erdős Norbert. A békéscsabai politikus hozzátette: a méz-jelentés egyik fő célja véget vetni ennek a gyakorlatnak, így nem tud engedni ebből a javaslatából. „A többi árnyék-jelentéstevő kiállt az álláspontom mellett, így meglett a többség a fő javaslatom keresztülvitelére” – jelentette ki az EP Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságának tagja.

A méz-marketinges pont kapcsán a konzervatívok és a liberálisok aggodalmunknak adtak hangot, hogy amennyiben külön költségvetést kérünk a méhészeti termékek számára az EU promóciós költségvetéséből, az a többi élelmiszer kárára megy. „Ezért el akarták utasítani azt a javaslatomat, amely egy külön sor megalkotására irányul a méz és egyéb méhészeti termékek számára az EU promóciós költségvetéséből. Felhívtam a kollégák figyelmét, hogy maga az Európai Bizottság képviselője ismerte be, hogy a méz számára képesek és fognak is külön promóciós programot indítani és arra külön költségvetést elkülöníteni, ezért kértem a két frakciót, hogy fogadja el ezt a javaslatot” – emelte ki Erdős Norbert, aki örömmel vette, hogy a liberálisok és a konzervatívok végül nem utasították el ezt a magyarázatot.

A fideszes politikus egy esetben engedni kényszerült az árnyék-jelentéstevőknek. „Könnyítéseket javasoltam ugyanis a professzionális méhészek számára a jövedelemadózás és a közúti közlekedési szabályok területén. Ezek hasonló engedmények lettek volna, mint amelyet egyes tagállamokban a méhészetet nem főfoglalkozásként végző hobbi-méhészek vagy például a hajóikat közúton szállító magánszemélyek kapnak. A képviselőtársak azonban felhívták a figyelmem, hogy ezek teljesen nemzeti hatáskörbe tartozó kérdések és ezért érinthetetlen területek, még akkor is, ha jelen esetben jó szándékú és szakmailag indokolt javaslatokról van szó” – húzta alá Erdős Norbert, aki hozzátette, hogy a megállapodás eredményeként az adókra és a közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezéseket törölték a szövegből.

A néppárti képviselő végül ismertette a jelentés megszavazásának menetrendjét. A preambulumról még folynak az egyeztetések. A szakbizottsági szavazásra január 23-án, míg a plenáris végszavazásra várhatóan jövő februárban kerül sor.