Alkotmányügy, állampolgári jogok, bel- és igazságügy

Tiszteletben kell tartani az igazságszolgáltatási rendszerek alkotmányos hagyományait

Tiszteletben kell tartani az igazságszolgáltatási rendszerek alkotmányos hagyományait

2014. 02. 04.

Az igazságszolgáltatás minőségének és hatékonyságának javítása uniós és nemzeti szinten egyaránt célunk. A kiszámítható, hatékony és időszerű igazságszolgáltatás elengedhetetlen a versenyképesség növelése érdekében is. Az új magyar Alaptörvénynek, illetve az igazságszolgáltatási reformnak köszönhetően Magyarország mára teljes mértékben megfelel ezeknek a követelményeknek, ezért érdekeltek vagyunk egy olyan objektív értékelési rendszer kidolgozásában, amelyben a Bizottság pártatlanul és kettős mérce alkalmazása nélkül jár el.
 
Az egyes tagállamok igazságszolgáltatási rendszerét objektív kritériumok alapján kell értékelni – nem közvélemény-kutatásokra vagy sajtóhírekre alapozva. Magyarország szubjektív, politikai bírálatok áldozata lett 2012-ben, amikor az igazságszolgáltatási rendszerek elemzését követően a Bizottság egyes tagállamokkal kapcsolatban konkrét ajánlásokat fogalmazott meg. A mai napon sikerült megállítani a szocialisták azon törekvéseit, hogy az igazságügyi eredménytáblát politikai célokra használhassák, veszélyeztetve ezzel az eszköz valódi célját, a tárgyilagos és statisztikán alapuló értékelést.
 
Felszólítjuk a Bizottságot, hogy a jövőben az adatok gyűjtése és a mutatók meghatározása során nagyobb mértékben vegye figyelembe a nemzeti igazságügyi rendszerek különbségeit, ezáltal biztosítva valamennyi tagállam számára az egyenlő bánásmódot igazságszolgáltatási rendszereik értékelése során.