Egyéb

Közös nyilatkozat a határokon átnyúló tevékenységet folytató európai egyesületekre és nonprofit szervezetekre vonatkozóan javasolt alapvető szabályokról

Közös nyilatkozat a határokon átnyúló tevékenységet folytató európai egyesületekre és nonprofit szervezetekre vonatkozóan javasolt alapvető szabályokról

2022. 02. 22.

A elmúlt strasbourgi plenáris hét során az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentést fogadott el, amelyben felkérte a Bizottságot, hogy javasoljon új uniós jogszabályt annak érdekében, hogy felszámoljon mindenfajta ellenőrzési lehetőséget olyan NGO-k és egyéb szervezetek felett, amelyek jelenleg is törvényt sértenek, például embercsempészekkel működnek együtt vagy csalással és megfélemlítéssel demokratikusan választott kormányokat próbálnak megdönteni.

Álláspontunk egyértelmű; A tagállamok joga, hogy megvédjék magukat mindennemű külföldi beavatkozással szemben, továbbá megőrizzék kultúrájukat és hagyományaikat.

A civil szervezeteknek jogukban áll, hogy a nemzeti törvények szerint működjenek, és erre nézve tiszteletben kell tartani az olyan alapvető jogokat, mint az egyesülési, véleménynyilvánítási és információszabadság, mindez azonban semmilyen körülmények között sem értelmezhető úgy, hogy jogosultak megszegni a törvényeket vagy trójai falóként a tagállamok demokratikus rendszerei ellen támadni.

Az Európai Parlament ezzel a jelentéssel egy, a civil szervezetek vezetőiből, a civil szervezetek és akadémikusok képviselőiből álló Európai NGO Ügynökséget is létrehozna, mindez pedig a tagállami hatáskörök csorbítását jelenti.

Ez az új uniós szerv a javasolt rendelet alkalmazásának nyomon követéséért lenne felelős, joga lenne beleszólni a nem kormányzati szervezetek nemzeti és uniós szintű finanszírozásába, e-nyilvántartási rendszert működtetne a határokon átnyúló civil szervezetek, más néven „Európai Szövetségek” bejegyzésére, és az Európai Parlament és az Európai Bizottság ellenőrzése alá tartozna. Vagyis újfent a szokásos föderalizmusról van szó: az EU a nemzeti szuverenitás rovására próbál több hatalomhoz jutni.

A javasolt státusz megakadályozza, hogy a nemzeti szabályozás átláthatósági követelményeket támasszon a nonprofit szervezetekkel szemben, különösen ami ezeknek a formációknak a finanszírozását illeti. A jövőben még az olyan alapvető adatok is bizalmas információnak minősülnének, mint a nonprofit szervezetek alapításának, tagságának, működésének, pénzügyi bevételeinek és kiadásainak adatai, s ebbe nem nyerhetnének betekintést sem a hatóságok, sem az állampolgárok.

Az EU-nak fel kell hagynia azzal, hogy jogalkotói előjogainak csalárd kihasználásával a nemzeti törvények megkerülésére törekszik, mivel ez veszélyt jelent a biztonságra, az egészségre és a közrendre, ezen felül pedig egyértelmű politikai beavatkozásnak és hatáskörrel való visszaélésnek minősül, ami sérti a Szerződéseket.

Mindezek miatt a VOX és a Fidesz európai parlamenti delegációja egyaránt visszautasítja ezt az új uniós szabályozást, továbbra is közösen fogunk küzdeni a többek között Soros által támogatott csapásirány ellen, amely kész lenne felszámolni a nemzeti szuverenitást, kultúránkat és hagyományainkat.