Hírek

Deutsch Tamás nyílt levele az Európai Bizottság elnökéhez

2023. 09. 15.

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője az alábbi levéllel fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez:

Ursula von der Leyen

az Európai Bizottság elnöke

Tisztelt Elnök asszony!

Az Európai Bizottság „Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és Értékek” (CERV) nevű programjának magyarországi pályázatainak értékelése az Unió történetében mindeddig példátlan és felháborító politikai elfogultságra és a belpolitikai folyamatokba való beavatkozási kísérletre világított rá.

A „Partnerségben” illetve „Fejlődésben” elnevezésű kategóriákban elnyerhető mintegy 567 millió Ft (kb. 1.494.269 euró) túlnyomó többségét ugyanis a magyarországi balliberális ellenzékhez köthető politikai aktivista szervezetek, valamint a Soros György amerikai spekuláns támogatását élvező magyarországi NGO-k nyerték el.

A nyíltan és vállaltan kormányellenes tevékenységet folytató szervezetek Bizottság általi támogatása számos kérdést vet fel, amelyekre Elnök asszonytól sürgősen válaszokat várunk:

–          Összeegyeztethetőnek tartja-e a rendszeres politikai aktivista tevékenységet folytató magyar civil szervezetek CERV-programon keresztüli támogatását az Európai Bizottságra nézve kötelező politikai semlegesség elvével?

–          Milyen szelekciós kritériumok magyarázzák azt a tényt, hogy a CERV-programban nyertes magyar civil szervezetek túlnyomórészt a Soros-hálózathoz tartoznak, és hogy politikai agitációs tevékenységüket immár részben az Európai Bizottság is finanszírozza?

–          A demokratikus magyar kormánnyal szembeni politikai agitációs tevékenység szerepet játszott-e a CERV-program magyarországi nyerteseinek Bizottság általi kiválasztásában?

–          A Bizottság Magyarországon kívül mely más uniós tagállamokban nyújt még pénzügyi támogatást olyan civil szervezeteknek, amelyek fő profilja kormányellenes politikai propaganda kifejtése?

–          Milyen belső mechanizmusok szavatolják azt, hogy a Bizottság tartja magát a politikai semlegesség elvéhez úgy általánosságban, mint konkrétan a CERV-program keretében?

–          Mivel támasztja alá a Bizottság azt, hogy a CERV-program magyarországi nyerteseit nem politikai kritériumok alapján választotta ki?

–          Vajon érvényesül-e a tagállamok közötti egyenlőség elve abban az esetben, ha a CERV-program nyerteseit a Bizottság egyes tagállamokban politikai kritériumok alapján, más tagállamokban azonban a politikai semlegességet megőrizve választja ki?

–          Miért tartja fontosabbnak a Bizottság a politikai kampányt folytató civil szervezetek támogatását, mint a magyar tanárok és családok uniós támogatását a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretéből?

Tisztelt Elnök asszony!

Az uniós intézményeket nemrégiben megrázó korrupciós botrányok és külső befolyásolási kísérletek drámai mértékben rombolták a Bizottság és a Parlament hitelességét.

Ebben a helyzetben egy felelős vezetőknek arra kellene törekednie, hogy helyreállítsa a polgárok intézménybe vetett bizalmát, és a látszatát is elkerülje annak, hogy az intézményt elfogultsággal vagy saját működési elveinek megsértésével vádolhassák.

Tekintettel arra, hogy a CERV-program magyarországi kedvezményezettjeinek összetétele súlyos elfogultságra utal, felszólítjuk Elnök asszonyt, hogy hitelt érdemlően igazolja, hogy a Bizottság az eljárás során maradéktalanul megfelelt a politikai semlegesség saját maga által támasztott követelményének.

Budapest, 2023. szeptember 15.

Üdvözlettel:

Deutsch Tamás

Európai parlamenti képviselő