Hírek

Célunk az erős tagállamok versenyképes Európájának megteremtése

2021. 05. 09.

A május 9-i Európa napon indul az Európa jövőjéről szóló konferenciasorozat. Trócsányi László fideszes EP-képviselő ez alkalomból videóüzenetében üdvözölte a Konferencia megnyitását, rámutatva, hogy az önreflexió időszerűbb, mint valaha. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy az európai integráció csak akkor lehet sikeres, ha tiszteletben tartja a szubszidiaritást és a nemzeti identitást.

A magyar EP képviselő hangsúlyozta, hogy Magyarország Alaptörvényének rendelkezése szerint „Magyarország az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében”.

„Mint az Európai Parlament képviselője magam is kijelentem, hogy az európai egység érdekében kell valamennyiünknek dolgoznia. Európai egységre hivatkozva nem lehet cél egy Egyesült Európai Államok létrehozatala” – mutatott rá. Magyarország Alaptörvénye evidenciaként kezeli, hogy nincs európai nép, csak európai népek. „Európa nemzeteinek eltérő történelme, kultúrája és nyelve van. Ne törekedjünk értelmetlen uniformizációra, az európai társadalmak nem kívánnak egy felülről irányított európai szuperállamban élni. Tiszteljük más népek szabadságát és kultúráját és támogassuk az európai kontinens egységének erőt adó sokszínűséget” – emeli ki a képviselő.

Az európai integráció csak akkor lehet sikeres, ha az tiszteletben tartja a szubszidiaritást és a nemzeti identitást. „Az Európai Parlament csak olyan kérdésekkel foglalkozzon, amelyek a hatáskörébe tartoznak. Európának alulról felfele kell építkeznie, fontos, hogy a tagállamok maradjanak a szerződések urai” – hangsúlyozta Trócsányi László.

A Konferencia küldetése kapcsán felvázolta, hogy erős tagállamok erős, versenyképes Európájának a megteremtése a cél. Az elmúlt évtizedek válságai bebizonyították, hogy az európai intézmények a tagállamok támogatása nélkül nem képesek úrrá lenni a nehézségeken, válsághelyzeteken. 

„Az Európa jövőjéről szóló konferencián tehát ne kergessünk utópisztikus álmokat, az európai népek szabadsága, jóléte és biztonsága érdekében újítsuk meg az európai egységet és annak reális intézményi feltételeit” – összegezte gondolatait a Fidesz EP-képviselője.

Háttér: Az Európai Parlament, Európai Tanács és az Európai Bizottság hosszú, zárt ajtók mögötti hatalmi vitákat és a járványhelyzet miatti elnapolást követően megindította az Európa Jövőjéről szóló Konferenciát. A rendezvénysorozat célja az Európai Unió helyzetének felmérése, valamint az Európai Unió hatékonyabbá, demokratikusabbá és ellenállóbbá tétele. A várhatóan 2022-ig tartó rendezvénysorozat részeként az uniós intézmények, a tagállamok, a helyi önkormányzatok, valamint az uniós polgárok is megoszthatják véleményüket az erre kialakított fórumok, vagy általuk szervezett rendezvények keretében.