Hírek

Az EP támogatja az élelmiszerek és más termékek kettős minősége elleni harcot

2018. 09. 17.

„Az Európai Unió alapszerződése világosan kimondja, hogy egyetlen európai polgárt sem szabad másodrangú állampolgárként kezelni az EU belső piacán. El kell kerülnünk, hogy bárki ugyanazon márkanév alatt rosszabb minőségű terméket kapjon, mint egy másik tagállamban vásárló polgártársa” – jelentette ki Erdős Norbert EP-képviselő az Unióban forgalmazott termékek eltérő minőségéről szóló állásfoglalás elfogadását követően. A fideszes politikus hozzátette: a mostani jelentéssel végre világos politikai és jogi iránymutatás meghozatalára kerül sor a kettős termékminőség elleni harcban.

A dél-alföldi képviselő kiemelte, hogy a fogyasztók elsősorban élelmiszerek vásárlásakor szembesülnek ezekkel a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal. A cseh, szlovák, horvát, szlovén, lengyel, bolgár, balti és román emberekhez hasonlóan a magyar vásárlók is ugyanazon márkanév és elnevezés alatt sok esetben rosszabb minőségű élelmiszerhez jutnak, mint más tagállambeli társaik. „Például nálunk egyes édességekbe vaj helyett pálmaolajat tesznek, pedig ez utóbbi egyértelműen alacsonyabb minőséget jelent a fogyasztók számára” – mutatott rá Erdős Norbert.

A néppárti politikus örömét fejezte ki, hogy a jelentéshez benyújtott 8 módosító javaslatából hetet támogatott az EP. „Üdvözlöm az új uniós megfigyelő és ellenőrző egység kialakítására tett javaslatot. Ezt az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságon vagy a Bizottság élelmiszer-biztonsági központi laboratóriumán belül fel lehetne állítani” – emelte ki a képviselő. Szerinte lényeges, hogy ez az egység rendelkezzen megfigyelési és ellenőrzési jogosítványokkal, s egy megfelelően felszerelt laboratóriummal.

Szintén magyar siker, hogy a Parlament indítványozza a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv módosítását, melynek keretében bekerülne a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok közé a termék olyan módon történő forgalomba hozatala, mintha a termék megegyezne a több másik tagállamban forgalomba hozott azonos termékkel, miközben azok a termékek eltérő összetétellel vagy jellemzőkkel rendelkeznek belül.

A fideszes politikus sajnálatát fejezte ki, hogy az EP nem hagyta jóvá azt az indítványát, melyben a megtévesztően hasonló termékek rendszeres ellenőrzését javasolta. „Úgy látom, hogy nem csak az azonos márkájú, hanem a megtévesztően hasonló megjelenésű termékek is félrevezethetik a fogyasztókat. Például a nagyon hasonló színeket, ábrákat és elnevezéseket látva a vásárlók könnyen gondolhatják, hogy egy másik márka termékét veszik meg, pedig valójában nem”. Erdős Norbert a jövőben ezért az azonos márkájú termékek mellett a megtévesztően hasonló megjelenésű termékek minőségét is rendszeresen ellenőrizné.

A képviselő ígéretet tett, hogy a jövőben is kiemelt figyelemmel kíséri a Magyarországon és más tagállamokban rendszeresen elvégzésre kerülő minőség-felmérések eredményeit. „Amennyiben csalárd gyakorlatra derül fény, nyíltan kiállok majd a megtévesztett fogyasztók mellett” – emelte ki Erdős Norbert.

Háttér: Az egységes piacon belül forgalmazott termékek eltérő minőségéről szóló európai parlamenti állásfoglalás magyar nyelvű szövege a következő linken tekinthető meg:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2018-0267+0+DOC+XML+V0//HU