Hírek

Hallgattassék meg a másik fél is!

2023. 06. 07.

Ma délelőtt az Európai Parlamentben magyar rektorok, kutatók és diákok nyilvános meghallgatás keretében mondták el  véleményüket az Európai Bizottság diszkriminatív eljárásáról a modellváltó egyetemek Erasmus+ és Horizont Európa programjaiból való kizárás kapcsán.

Bocskor Andrea, a Fidesz EP-képviselője kiemelte: „Fontos, hogy beszéljünk erről a témáról. Főleg azért, mert a hazai felsőoktatási intézmények a modellváltás óta kimagasló eredményeket értek el, az innováció katalizátorává váltak és egyre javul a rangsorolásuk nemzetközi szinten is. Az Erasmus + és a Horizont Európa az Európai Unió zászlóshajó programjai, melyben az elmúlt harminc évben több százezer magyar diák és tanár vett részt soha nem volt gond az elszámolásukkal vagy az EU-s támogatások felhasználásával. Ezért erről az égbekiáltóan igazságtalan és politikai motiváltságú témáról mindenképpen beszélnünk kell- tette hozzá a képviselő.”

Gál Kinga a Fidesz EP-képviselőcsoportjának elnöke felhívta a figyelmet: „A Fidesz európai parlamenti delegációjának célja az elmúlt évek sorozatos igaztalan támadásai során hazánk ellen egyértelmű volt: biztosítani a hiteles, tényalapú, első kézből származó információkat az érintett ügyekről. Ma sem teszünk mást. Jogos elvárás, hogy olyan komoly, diszkriminatív és minden alapot nélkülöző döntések során, amelyek a magyar egyetemek kétharmadát, így mintegy 180.000 hallgatót kirekesztenek az Erasmus és a Horizont programokból, mérlegeljék a tényeket is. Ezen intézmények véleményét figyelembe sem vették. Ezért hívtuk ma meg úgy az érintett egyetemek rektorait, kutatóit, mint a magyar diákság képviselőit, hogy első kézből tájékoztassák az uniós döntéshozókat a kialakult helyzetről. Elfogadhatatlan, hogy a magyar kormányt békepártisága, migráció- és gender-ellenessége miatt zsaroló brüsszeli álláspont az ártatlan egyetemi világot büntesse.” 

Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora előadásában hangsúlyozta: „Ha a politikusok vitatkoznak egymással, az az ő ügyük, de ez nem lehet magyarázat arra, hogy a hivatásukra készülő, vagy azokat gyakorolni vágyó orvos- és egészségtudományi hallgatókat büntessenek ezért.” Hozzátette: a fenntartó váltással az ehhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek nem változtak. Ugyanakkor a modellváltás a Semmelweis Egyetemen együtt járt a munkavállalói bérek versenyképesebbé tételével, a klinikáink és az oktatási épületeink egyetemi tulajdonba kerülésével, valamint az oktatást, kutatást és gyógyítást is érintő autonómia növekedésével. A rektor elmondta azt is, hogy azt szeretnék, hogy a jövőben ne lehessen többé szankciót alkalmazni egy felsőoktatási intézménnyel szemben úgy, hogy az nem tartalmaz arra vonatkozó elemzést, hogy hogyan és mikor sértette meg a jogállamiság elveit és ezzel összefüggésben milyen hátrányokat okozott az Uniónak. Azt is szeretnénk, ha az egyetemeket bevonnák az őket érintő intézkedésekről szóló egyeztetésekbe.

Prof. Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora aláhúzta: a modellváltással – a vádakkal ellentétben – nem sérült egyetemük autonómiája, ezt egyértelműen mutatják az oktatási és kutatási munkában és egyetemek közötti összehasonlításban is rövid időn belül jól látható pozitív eredmények. „Minden európai egyetem mellett is kiállunk ma, mikor felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oktatás az Unió egyik alappillére, azt semmilyen körülmények között nem szabad szétzilálni” – tette hozzá.

Dr. Kasza Gyula, a budapesti Állatorvostudományi Egyetem kutatója hangsúlyozta: az EU-s kutatási programok ajtót nyitottak a magyar kutatóknak Európára, akik kiemelkedő eredményekkel és aktív részvétellel járulnak hozzá az Unió tudományos életéhez. A Bizottság javaslatáról szóló tanácsi döntés negatív hatásai azonban máris érződnek: „egyetemünk és kutatócsoportunk jó hírnevének súlyos megsértését éljük meg, anyagi és erkölcsi veszteséget szenvedünk, ami több mint tíz év kemény munkáját rombolja le”. Kifejtette, bízik a teljesen megalapozatlan döntés mihamarabbi visszavonásában.

A diákok hangot adtak azon aggályaiknak, hogy az Erasmus programokból történő kizárásuk igazságtalan módon hátrányos helyzetben hozza őket az Európai Unió más tagállamaiban tanuló diáktársaikkal szemben. Reményüket fejezték ki, hogy a helyzet mihamarabb megoldódik, lehetőségük lesz részt venni az európai mobilitási programokban.