Hírek

A romáknak helyük van közös európai történelmünkben

2023. 05. 16.

Ma, a roma ellenállás napján az 1944. május 16-án, az auschwitz-birkenaui koncentrációs táborban történt roma felkelésre emlékezünk. „Tisztelettel emlékezünk ma a romák erejére, kitartására, nehézségekkel szembeni ellenállóképességére” – emelte ki Járóka Lívia, a Fidesz EP-képviselője.

“A romák a történelem során számos atrocitásnak voltak kitéve, üldözték, rabszolgasorba taszították, kényszerű asszimilációs politikának vetették alá őket. Ez azonban gyakran kimaradt a közismert és oktatott történelmi narratívákból, ami a témával kapcsolatos ismeretek hiányához vezetett. Mindez tovább erősítette a romákról alkotott negatív sztereotípiák és téves információk kialakulását, valamint a tapasztalataik, küzdelmeik és hozzájárulásuk megértésének hiányát” – emelte ki Járóka Lívia.

“E kihívások ellenére azonban a romák kitartottak, megőrizték gazdag kulturális identitásukat és hagyományaikat. Éppen ezért a roma tudósok, aktivisták és művészek döntő szerepet játszanak a sztereotípiák lebontásában, a megkülönböztetés megkérdőjelezésében, kiemelkedő szerepük van történelmük dokumentálásában, valóban képesek megvalósítani a befogadás politikájának közvetítését” – hangsúlyozta Járóka.

“A roma szempontok és tudás bevonása a tudományos kutatásba, a kulturális intézményekbe és a politikai döntéshozatalba az európai történelem és kultúra pontosabb és átfogóbb megértéséhez járul hozzá. Ez a közvetítői szerep kap helyet az európai romapolitikában is, de ennek kell artikulálódnia az európai roma művészek, tudósok és szakemberek mindennapjaiban is – zárta gondolatán Járóka Lívia.

Háttér: 2023. május 24-én a Liszt Intézet Brüsszellel közösen megemlékező jazz koncertet rendez Járóka képviselő asszony a roma ellenállás napja alkalmából a Liszt Intézet brüsszeli épületében.